Decyzja o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne