Nowy sprzęt ratowników MOPR

Dzięki dofinansowaniu z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
mazurscy ratownicy zostali doposażeni w sprzęt niezbędny w codziennej pracy.

Skafandry, rękawice, latarki, butle oraz radiotelefony trafiły do wszystkich Stacji Ratowniczych MOPR.

Zakupiony sprzęt stanowi cenne uzupełnienie dotychczas używanego wyposażenia, które na co dzień jest wykorzystywane w akcjach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.