O MOPR

Przyrzeczenie Ratownika MOPR

Dziś w pełni świadomy odpowiedzialności, przyrzekam i słowo honoru dobrowolne składam. Dopóki siły i zdrowie mnie nie opuszczą, bez względu na pogodę w dzień i w nocy, przez okres całego roku, będę niósł pomoc ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty zdrowia i życia. Gdy zaistnieje potrzeba, rękę pomocną każdemu podam, nikomu nie odmówię profesjonalnej pomocy i wsparcia. Będę rozwijał swój umysł i siłę, aby ratować ludzkie życie. Za swe godło z dumą przyjmuję błękitny krzyż maltański oraz kotwicę ze złotą liną. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe będę reprezentował godnie i z honorem.

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych na Mazurach.
MOPR powstało w dniu 10 lutego 1999 pod nazwą Mazurskiego WOPR (MWOPR) jako połączenie byłych oddziałów WOPR z Giżycka i Węgorzewa. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 14 kwietnia 1999 MWOPR uzyskało osobowość prawną. MWOPR funkcjonowało następnie jako jednostka terenowa WOPR, jednak 10 maja 2009 uchwałą Zarządu WOPR Województwa Warmńsko – Mazurskiego zostało skreślone z listy członków WOPR. Od tamtej pory MWOPR funkcjonowało jako samodzielna organizacja na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010. W 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy na MOPR, a od 17 stycznia 2013 MOPR funkcjonuje na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 2/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. wyrażająca zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez MOPR

„Jesteśmy organizacją zrzeszającą ludzi z pasją, którzy nie są obojętni na krzywdę drugiego człowieka.
Naszym powołaniem i misją jest pomoc ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia i zdrowia na wodzie, ale także poza obszarami wodnymi.
Pełnimy 24 godzinne dyżury ratownicze na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a statutowym terenem naszego działania jest obszar całego Kraju.”

MOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym w dniu 10 lutego 1999.
Działalność MOPR jest współfinansowana ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Mundur wyjściowy i dystynkcje