Prawo

Obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Pobierz plik

2. Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Pobierz plik

3. Zmiana w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Pobierz plik