Dobskie – jezioro

Jezioro Dobskie zajmuje południowo – zachodnią część kompleksu jeziora Mamry.

Zbiornik ten stanowi rezerwat faunistyczno – krajobrazowy. Średnia głębokość akwenu wynosi 7,9 m. Od północnego – wschodu przewężeniem łączy się z jeziorem Łabap (Dargin). Akwenposiada siedem, dopływających z różnych stron rowów (z rejonu ,,Głazowiska”, Fuledy, Doby, z jeziora Dziewiszewskiego, oraz dopływy do zatoki Pilwa). Wszystkie cieki posiadały niewielkie, chwilowe przepływy wody.

Jezioro ma owalny kształt z dwiema wyraźnymi zatokami Pilwa i Rajcocha. Pierwsza z nich znajduje się w zachodniej części zbiornika. Druga natomiast w rejonie południowo – wschodnim. Dno akwenu jest w niewielkim stopniu zróżnicowane. Występują dwa głęboczki, a we wschodniej części znajdują się duże skupiska głazów, żwiru i kamieni. Dargin jest jeziorem o linii brzegowej od zachodu i południa rozwiniętej, a od pozostałych stron wyrównanej. Na obszarze zbiornika znajduje się kilka wysp. W południowo – zachodniej zatoce leży Gilma, u zachodnich brzegów, w pobliżu zatoki Pilwa – wyspa Lipka. Wysoki Ostrów, zwany też Wyspą Kormoranów, położony jest w centralnej części jeziora. Na północny – wschód od niego, w przewężeniu łączącym akwen z jeziorem Łabap leży wyspa Ilmy Wielkie, na południowy – wschód natomiast, niewielkie wyspy zwane wyspą Heleny i Fuledzką. Wyspy te stanowią rezerwaty przyrody. Porośnięte są bujnym lasem łęgowym i grądowym, po części także starodrzewem. Powierzchnia jeziora wynosi 1776,0 ha, z czego wyspy zajmują 22,7 ha.

Brzegi jeziora są urozmaicone. Teren po części pagórkowaty, a niekiedy nawet stromy. Brzegi od południa są wysokie i strome, porośnięte kępami leśnymi, od wschodu, zachodu i północy natomiast płaskie, podmokłe i częściowo zalesione. Najbliższe otoczenie jeziora stanowią lasy, grunty orne, łąki, nieużytki i tereny podmokłe. Linia brzegowa w znacznym stopniu porośnięta jest roślinnością wodną. Rejony południowo – zachodnie, okolice wysp oraz gdzieniegdzie wzdłuż pozostałych brzegów rozciąga się szeroki pas sitowia i innych roślin. Bezpośrednio nad jeziorem znajdują się trzy pola biwakowe. Brak ośrodków wypoczynkowych i wypożyczalni sprzętu wodnego. Na całym jeziorze obowiązuje strefa ciszy. Przybijanie do wysp jest zabronione.

Na obrzeżach jeziora znajduje się kilka miejscowości. Wśród nich wyróżniamy miejscowość Fuleda, Dziewiszewo, Jerzykowo, Pilwa oraz Doba.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót