jezioro Roś

Jezioro Roś położone jest około 2 km na północny wschód od miejscowości Pisz. Kształtem przypomina odrębne baseny. Składa się z trzech prawie równoległych rynien połączonych ze sobą łagodnymi zakolami. Łączna długość wszystkich rynien wynosi około 25 km, a powierzchnia całkowita akwenu 1887,7 ha. Jezioro ma dość rozbudowany system połączeń rzeczno – kanałowych z wieloma zbiornikami. Jezioro to jest zasilane wodą pochodzącą głównie z jeziora Śniardwy oraz rzeczki Święceń, a także wielu drobnych cieków odprowadzających wodę z okolicznych bagien. Poza rzeką Święceń do jeziora uchodzą także dwie niewielkie rzeczki Wilkus i Konopka, a z jeziora wypływa 80 kilometrowa rzeka Pisa.

Roś charakteryzuje się mocno rozwiniętą linię brzegową oraz bogatą rzeźbą dna. Średnia głębokość jeziora wynosi 8,1 m. Brzegi odznaczają się licznymi zatokami i cyplami. Na akwenie występują dwie zatoki – Rudzka i Bylicka. Pomiędzy częścią centralną a północną jeziora rozciąga się Półwysep Piechowski. Drugim półwyspem akwenu jest Czarny Róg, na którym leży osada o tej samej nazwie.

Brzegi jeziora są przeważnie płaskie, niskie i często podmokłe. Tylko we wschodniej części południowych wybrzeży zauważyć można wysokie, strome i zalesione skarpy. Do północnego krańca jeziora wpływa rzeka Wilkus, która łączy jezioro Roś z jeziorem Kocioł. Na zachodnim brzegu uchodzi Kanał Jegliński, łączący jezioro Roś poprzez jezioro Seksty z jeziorem Śniardwy. Także w zachodniej części jeziora znajduje się ujście rzeki Pisy.

Roślinność wodna porasta prawie całą linię brzegową, tworząc miejscami rozległe trzcinowiska. Na obrzeżach akwenu znajdują się dwie miejscowości – Pisz i Rostki.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót