jezioro Ryńskie

Jezioro Ryńskie leży na północ od Tałt. W zasadzie stanowi ono jedną całość z jeziorem Tałty, ale w wyniku umownego podziału wyodrębniono dwa jeziora. Akwen ten jest najgłębszym zbiornikiem Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W najgłębszym miejscu osiąga wartość 51 m. Zbiornik zasilany jest wodami sześciu dopływów. Największy z nich to dopływ z jeziora Notyst.

Jezioro posiada bardzo urozmaiconą linię brzegową. Na obszarze zbiornika występują liczne zatoczki, cyple i półwyspy. Najbardziej znana jest zatoka Rumianek. Nosi ona też nazwę „mazurski fiord”. Otoczona jest wysokimi, zalesionymi skarpami, a swoim kształtem przypomina wcinający się na kilkaset metrów w głąb lądu fiord. Na akwenie znajdują się także trzy wyspy. Największa, o nazwie Duża Wyspa,leży w pobliżu wsi Wejdyki.

Obrzeża jeziora są wysokie i strome. W większości pokryte są polami uprawnymi i obszarami leśni. Dostęp do brzegów jeziora jest miejscami utrudniony. Strefa przybrzeżna porośnięta jest poprzerywanym pasem roślinności wodnej.

Do jeziora przylegają trzy wsie. Miejscowość Wejdyki znajduje się w części centralnej zachodniego brzegu. Na wschodnim brzegu jeziora na półwyspie Mrówki znajduje się wieś Mrówki, a dalej w kierunku Rynu miejscowośc Rybical.

Przez jezioro prowadzi część szlaku Żeglugi Mazurskiej.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót