jezioro Ryńskie

Jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w Rynie, leżące na terenie Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
Jezioro Ryńskie w zasadzie stanowi jedną całość z Jeziorem Tałty, w wyniku umownego podziału wyodrębniono dwa jeziora. Jezioro Ryńskie ma powierzchnię 6,7 km², długość 7 km, średnią głębokość ok. 13 m z maksymalną głębokością 50,5 m w pobliżu Rynu co czyni je najgłębszym jeziorem WJM. Na jeziorze są trzy wyspy o łącznej powierzchni 4,5 ha. Największa o nazwie Duża Wyspa (Ptasia Wyspa, Goła Zośka) znajduje się w pobliżu wsi Wejdyki i prawie na osi Zatoki Rominek kształtem przypominającej fiord. Od 2012 jest chroniona rezerwatem przyrody jako ostoja dla gniazdujących tu ptaków wodno-błotnych. Na północ od Wejdyk, też na zachodnim brzegu jeziora znajduje się wieś Notyst Wielki. Dalej do półwyspu Pazdur rozdzielającego jeziora nie ma już wsi. Na wschodnim brzegu Jeziora Ryńskiego na Półwyspie Mrówki znajduje się wieś Mrówki, a dalej w kierunku Rynu wieś Rybical. Do północnego krańca jeziora w Rynie dopływa woda z dalej na północ, położonego wyżej Jeziora Ołów. Woda płynie kanałem podziemnym wybudowanym przez Krzyżaków. Kanał zaopatrywał w wodę zamek w Rynie, a przy wylocie kanału do Jeziora Ryńskiego znajdował się młyn wodny.
Do jeziora przylegają 3 wsie (Rybical, Wejdyki i Mrówki). W rejonie brzegów zlokalizowano 3 ośrodki wczasowe, 9 pól namiotowych oraz pojedyncze domki rekreacyjne. Jest zbiornikiem intensywnie wykorzystywanym do celów rekreacyjnych. Przez jezioro prowadzi część szlaku Żeglugi Mazurskiej.
Powrót