jezioro Szymon

Jezioro Szymon położone jest na trasie żeglugowej Mikołajki – Giżycko, około 8 km na południowy – wschód od Rynu. Od zachodu Kanałem Mioduńskim łączy się z jeziorem Kotek, a od północnego – wschodu Kanałem Szymońskim z jeziorem Szymoneckie, będącym południową częścią jeziora Jagodne. Głównym dopływem zbiornika jest Kanał Szymoński. Jednak zbiornik zasilany jest także przez sześć rowów melioracyjnych.

Jezioro charakteryzuje regularny, zbliżony do okręgu kształt. Jest bardzo płytkim zbiornikiem w całości porośniętym roślinnością wodną. Średniagłębokość wynosi 1,1 m.

Akwen posiada mało urozmaicone dno z grubą warstwą osadów dennych. Powierzchnia jeziora wynosi 154,0 ha.

Linia brzegowa zbiornika jest słabo rozwinięta. Ponadto akwen posiada płaskie, trudno dostępne i podmokłe brzegi. Otoczony jest przez mało żyzne grunty orne i łąki.

W odległości jednego kilometra od zbiornika wodnego znajdują się zabudowania wsi Mioduńskie, Matuszek i Szymonka.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót