Kisajno – jezioro

Jezioro Kisajno jest najbardziej na południe wysuniętym zbiornikiem z kompleksu Mamr, i jednocześnie ostatnim jeziorem należącym do niego. Sąsiaduje ono z zachodnimi brzegami Giżycka. Średnia głębokość akwenu wynosi 8,4 m. Od północy łączy się z jeziorem Dargin. Z południowego brzegu jeziora wychodzą dwa kanały, które prowadzą na jezioro Niegocin. Kanał wschodni to tzw. Kanał Giżycki (Łuczański) i prowadzi przez centrum Giżycka. Zachodni kanał nosi nazwę Kanał Piękna Góra i prowadzi do jeziora Tajty i dalej Kanałem Niegocińskim do jeziora Niegocin. W południowej części znajduje się połączenie z jeziorem Popówka Wielka.

Zbiornik jeziora wyraźnie podzielony jest na część południową płytszą, z wyspami i obficie zarośniętą oraz północną, głębszą o bardziej wyrównanym dnie i mniej rozwiniętej linii brzegowej.

Ogólnie Kisajno posiada dobrze rozwiniętą linię brzegową. Urozmaicona jest ona licznymi półwyspami, zatokami oraz kilkunastoma wyspami, położonymi w południowej części akwenu. Są one ścisłym rezerwatem ptactwa wodnego. Dobijanie i wstęp na nie jest zabroniony. Wyspy rozdzielają południowy rejon jeziora na dwie różne części. Część wschodnia to szeroki szlak żeglowny, a część zachodnia to wąskie przejścia, zarośnięte trzciną płycizny i kilka bindug. Powierzchnia jeziora wynosi 1896 ha, z czego powierzchnia wysp zajmuje 122,9 ha.

Brzegi jeziora są przeważnie niskie, miejscami łagodnie wznoszące się, otoczone lasami, łąkami, zabudowaniami i polami uprawnymi.Tylko od południa i w części środkowo – zachodniej miejscami spotkać można wysokie i strome skarpy. Południowe brzegi jeziora są zabudowane i wykorzystane gospodarczo. Poza pomostami ośrodków wypoczynkowych, do większej części brzegu w ogóle nie wolno przybijać. Inaczej wygląda sprawa z obszarem ukrytym za wyspami (na zachód od nich). Obszar ten nadaje się do żeglugi, lecz jest tu dużo mniejszy ruch. Obszar ten zwany czasem Łabędzim Szlakiem charakteryzuje się spokojnymi zatoczkami, kilkoma atrakcyjnymi miejscami do przybicia.

Linia brzegowa akwenu w większości porośnięta jest szuwarami. Miejscowościami okalającymi jezioro są Giżycko, Wojsak, Perkunowo oraz Piękna Góra.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót