Mamry – jezioro

Jezioro Mamry leży na południe od miejscowości Węgorzewo. Jest to najbardziej na północ wysunięty zbiornik kompleksu Mamr. Jest tonajczystsze jezioro na mazurskim szlaku. Jego wody zaliczają się do pierwszej klasy czystości. Bierze się to stąd, że z dna zatoki (jeziora) Przystań stale bije źródło, które zasila tę część jeziora. Z tego powodu woda tu jest chłodniejsza, ale za to bardzo czysta. Największa głębokość zlewiska to prawie 44 metry, lecz jest też tu wiele płycizn. Woda z jeziora Mamry odpływa przez rzeki Węgorapę i Pregołę do Bałtyku.

Mamry należą do zbiorników wodnych o dobrze rozwiniętej linii brzegowej, z kilkoma wyspami, o urozmaiconej konfiguracji dna. Powierzchnia jeziora wynosi 2504,0 ha, z czego 55,0 ha to powierzchnia wysp leżących na akwenie.

Jezioro od południa łączy się z jeziorem Kirsajty, a od wschodu ze jeziorem Święcajty. U północno- wschodnich brzegów wypływa rzeka Wegorapa, odprowadzająca wody do Pregoły z północnej części Wielkich Jezior Mazurskich. Na północno- zachodnich brzegach znajduje się wejście do niedokończonego Kanału Mazurskiego. Niektóre zatoki jeziora Mamry Północne noszą nazwy odrębnych jezior. Duża zatoka na północy wyodrębniana jest jako jezioro Przystań, a zatoka na południowym wschodzie, przy przejściu na Święcajty, nazywana jest jeziorem Bodma.

Obrzeża jeziora są przeważnie niskie, często podmokłe i bagniste. Odcinki północno – wschodniego brzegu (Zatoka Przystań) i środkowa część północnego (Zwierzyniecki Róg) są wyższe oraz miejscami strome. Niewielkie fragmenty brzegów na zachodzie i północy zajmują zagajniki i lasy. U zachodnich brzegów zbiornika znajduje się największa wyspa Upałty. Wyspa ta oraz mniejsze, leżące w pobliżu (Sosnówka, Piramidowa) oraz leżące dalej na południe wyspy Gniłe podlegają ochronie jako część rezerwatu krajobrazowo – ornitologicznego.

Na obrzeżach jeziora znajduje się kilka miejscowości. Na północno – wschodnich ( w odległości około 3 km) leży Węgorzewo, na północno – zachodnich Przystań, dalej na południe Pniewo, Mietlice. W niewielkiej odległości od południowych brzegów znajduje się Sztynort, po wschodniej stronie natomiast półwysep Kal i miejscowość o tej samej nazwie.

Dane pobrano z serwisu Batymetria.pl

Powrót