Mikołajskie – jezioro

Jezioro Mikołajskie jest środkową częścią kilkudziesięciokilometrowej rynny jeziornej, ciągnącej się z południa na północ. Leży na obrzeżach Puszczy Piskiej, w sąsiedztwie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro to nie jest dużym akwenem. Ma nieco ponad 5,5 km długości i trochę więcej niż 1,5 km szerokości. Średnia głębokość zbiornika wynosi 11,2 m. Do jeziora dopływają trzy rowy, z czego jeden z pobliskiego jeziora Karłowo.

Charakterystyczną cechą tego akwenu jest brak ścisłych granic między sąsiadującymi jeziorami. Na północy łączy się z jeziorem Tałty pod mostem drogowym w Mikołajkach. W części południowo – wschodniej łączy się z jeziorem Śniardwy przez tzw. „Przeczkę”, cieśninę położoną między Dybowskim a Popielskim Rogiem. W części południowo – zachodniej znajduje się połączenie z jeziorem Bełdany. Granica między jeziorem Mikołajskim i jeziorem Bełdany przebiega na wysokości cypla półwyspu Popielskiego Rogu.

Linia brzegowa jeziora jest miernie rozwinięta. Na akwenie znajdują się trzy małe wyspy. Dwie z nich leżą na pograniczu z jeziorem Bełdany, a trzecia u północnych krańców akwenu.

Brzegi jeziora są na ogół wysokie, tylko w południowo – wschodniej części płaskie.

Wybrzeże zachodnie jest w całości zalesione. Na tym obszarze rozciągają się lasy Puszczy Piskiej. Część północną i fragment wschodniej zajmują zabudowania Mikołajek. Na wschodzie obrzeża akwenu są odkryte. Rozpościerają się tu rozległe obszary pól i łąk. Na południu dominują tereny płaskie i bezleśne, miejscami podmokłe. Największą część terenu zajmują pola i łąki.

Strefa przybrzeżna jeziora porośnięta jest roślinnością wodną. Znajduje się ona głównie przy zachodnich, południowych i częściowo przy wschodnich brzegach.

Na obrzeżach jeziora Mikołajskiego znajdują się cztery miejscowości. Na północy leżą Mikołajki, dalej na południe od nich miejscowość Dybowo. Na południowo – wschodnim krańcu znajduje się wieś Wierzba, a w części centralnej południowego brzegu miejscowość Kulinowo.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót