Nidzkie – jezioro

Jezioro Nidzkie ma kształt silnie wydłużonej, wygiętej rynny o długości około 23 km. Akwen rozciąga się wśród lasów Puszczy Piskiej, od Rucianego – Nidy po Wiartel. Jego powierzchnia wynosi 1818,0 ha. W północnym krańcu kanałem łączy się z jeziorem Guzianka Wielka. Tutaj też leży Ruciane – Nida i wypływa rzeczka Wygrynia do jeziora Wygryny.W południowo-wschodnim krańcu wpada potok zbierający wody z jezior Wiartel i Jaśkowo k/Szerokiego Boru. Rowy łączą jezioro z Linówkiem, Jaśkówkiem, Wędzą i Okiem.

Dno zbiornika jest dość zróżnicowane. Spotkać można liczne wypłacenia i zagłębienia. Średnia głębokość akwenu wynosi 6,2 m.[1] Rozwinięta linia brzegowa tworzy wiele zatok, półwyspów i cypli. W części środkowej jeziora znajdują się dwie zatoki. Po stronie zachodniej leży zatoka Zamordeje, a po wschodniej Zamordeje Małe z dwoma wysepkami. W sumie na jeziorze znajduje się kilkanaście wysp. Poza wcześniej wspomnianą zatoką wyspy znaleźć można głównie w części północno – zachodniej. W tym rejonie znajduje się osiem wysp, w tym dwie największe, wysokie i zalesione o nazwie Królewski Ostrów i Koński Ostrów. Pozostałe trzy wyspy znajdują się w południowo – wschodniej części jeziora. Powierzchnia, którą zajmują na obszarze jeziora to 13,0 ha.

Brzegi jeziora są przeważnie wysokie i strome, tylko miejscami płaskie lub łagodnie wyniesione i prawie w całości porośnięte lasami. Linia brzegowa jest skąpo porośnięta roślinnością wodną.

Nad akwenem położonych jest wiele miejscowości. Na obrzeżach akwenu począwszy od północy na wschodnim brzegu leżą wsie Kowalik, Dębowo, Zamorduje oraz Jaśkowo, na zachodnim z kolei miasto Ruciane – Nida i wsie Krzyże i Karwica

Obszar jeziora jest rezerwatem przyrody. Na większym obszarze zbiornika wodnego obowiązujestrefa ciszy, w której nie wolno używać silników spalinowych.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót