Niegocin – jezioro

Niegocin to trzecie co do wielkości, położone na południe od Giżycka, jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jego powierzchnię stanowi obszar 2600 ha. Największa głębokość (okolice Giżycka) to około 40 m. Średnia głębokość jeziora wynosi 9,9 m. Na północy Niegocin łączy się z jeziorem Kisajno. Chcąc przepłynąć na Kisajno można wybrać dwie drogi. Pierwsza z nich to wschodni Kanał Giżycki prowadzący przez Giżycko. Druga prowadzi przez Kanał Niegociński do jeziora Tajty i dalej przez krótki Kanał Piękna Góra.Na południu przez sieć jezior i kanałów można dotrzeć do jeziora Tałty i dalej na jezioro Mikołajskie i jezioro Śniardwy.

Akwen charakteryzuje się mało rozwiniętą linią brzegową oraz urozmaiconą rzeźbą dna. Na obszarze jeziora występuje wiele zagłębień i rozległych płycizn śródjeziornych. W rejonie wschodnich brzegów leży największa wyspa jeziora. Nosi ona nazwę Grajewska Kępa. Po przeciwnej stronie zbiornika wodnego, kilkaset metrów od brzegu, na wysokości Wilkas, widać zadrzewioną wysepkę, zwaną Wyspą Ptasią. Dojście do niej wydaje się prawie niemożliwe. Wody dookoła wyspy zarosły wodorostami i są płytkie. Wyspa Sitówka, ostatnia z wysp jeziora, jest bardzo małą wysepką leżącą u południowych krańców akwenu. W częścipołudniowej znajdują się także dwie zatoki noszące nazwy odrębnych jezior. Zatoka zachodnia nosi nazwę Jezioro Boczne, wschodnia natomiast jeziora Niałk.

Brzegi jeziora są przeważnie niskie i płaskie. Odcinki wyższych brzegów, miejscami stromych znajdują się po północno – zachodniej stronie. Otoczenie zbiornika wodneg jest mało urozmaicone. Przeważają tu pola i łąki, a także niewielka ilość lasów leżących przy północno – zachodnich brzegach. W północnej części jeziora leży Giżycko, a na północnym – zachodzie duże letnisko Wilkasy.

Wokół jeziora położonych jest wiele ośrodków wypoczynkowych oraz atrakcyjne miejscowości turystyczne takie jak: Giżycko, Wilkasy, Strzelce i Kleszczewo. Ponadto przez Niegocin biegnie szlak żeglowny z Giżycka do Mikołajek, Rucianego-Nidy i do Pisza. Prowadzi on w pobliżu zachodniego brzegu jeziora. Warto się go trzymać, ponieważ na samym środku akwenu znajduje się rozległa mielizna. Płycizna ta jest nieoznakowana. W pobliżu wschodniego brzegu natomiast sporadycznie występują nieoznakowane kamienie.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót