Stanowisko zarządu MOPR w sprawie Platform Bezpieczeństwa

Z uwagi na brak kompatybilności przepisów prawa i brak dostosowania regulacji prawnych jesteśmy zmuszeni do ograniczenia funkcjonalności platform bezpieczeństwa na Szlaku Wilekich Jezior Mazurskich. Przepisy nie przewidzialy stosownego rozwiązania prawnego do utworzenia podobnych jednostek w związku z tym podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działania systemu.