Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty

Treść sprostowania w pliku *.pdf