Zmiana rachunku do opłaty składek MOPR

Ważna informacja dla ratowników MOPR!

Zmienił się numer do opłaty składek.
Obecny numer rachunku na, który należy wnosić opłaty członkowskie to:

39 1240 5787 1111 0011 2498 1820

Przypominamy o wysokości opłaty na rok 2023:

– Ratownik Wodny – 50 PLN
– Młodszy Ratownik MOPR – 30 PLN

W tytule przelewu prosimy umieścić:

Opłata Składki za rok 2023, (imię i nazwisko ratownika)

Z poważaniem
Biuro MOPR