FAQ

Jak można zawiadomić ratowników w razie wypadku?


Dzwoniąc – pod czynny całą dobę – numer telefonu 601 100 100. Pomoc można także wezwać dzwoniąc pod numer telefonu 997 lub 112 (z telefonu komórkowego). Możesz również zadzwonić bezpośrednio do którejś z naszych baz. Telefony znajdziesz w dziale „Stacje i Ratownicy”.

Czy MOPR pobiera jakieś opłaty za akcje ratownicze?

MOPR zawsze ratuje ludzkie życie, nie pobierając za to żadnych opłat. Taki jest cel naszego działania. Z uwagi na wysokie koszty pobieramy opłaty za ratownictwo techniczne takie jak podnoszenie zatopionych jachtów. Wykonujemy to jednak tylko na wyraźne zlecenie właściciela jachtu. Jachty można ubezpieczyć. Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami kradzieży i zniszczenia jachtów żaglowych i motorowodnych.

Czy patrol MOPR ma prawo przeprowadzać kontrolę jachtu?

„MOPR może sprawdzić czy jacht jest wyposażony w odpowiednią ilość środków ratunkowych. Takie sprawdzenia dokonywane są zazwyczaj wtedy gdy Ratownik MOPR bierze udział w patrolu z innymi służbami, które są powołane z mocy ustawy do zapewnienia bezpieczeństwa na wodach”

Ile czasu zajmuje ratownikom dotarcie na miejsce zdarzenia?

Stacje ratownicze Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są tak rozmieszczone, żeby łódź ratownicza mogła dotrzeć w każde miejsce w ciągu 15 min. Czas jednak może się wydłużyć na skutek warunków atmosferycznych lub konieczności przeprowadzania wielu akcji jednocześnie.

Czy dozwolone jest żeglowanie nocą?

Tak, obecnie przepisy na to pozwalają. Jacht musi być jednak wyposażony w światła nawigacyjne. Nie zalecamy pływania nocą niezbyt doświadczonym żeglarzom.

Czy MOPR powiadamia o zagrożeniach na wodzie?

Tak. Aby zapobiec wywracaniu się jachtów, ratownicy prowadzą działania profilaktyczne polegające na powiadamianiu bezpośrednio sterników jachtów żaglowych o zbliżającej się burzy. A od 2008 roku na naszych moprówkach działają tablice świetlne wyświetlające komunikaty o zagrożeniach.