Miejsca niebezpieczne

Na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jest kilka miejsc niebezpiecznych dla jednostek pływających. Są to kamienie i mielizny. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, we współpracy z RZGW Giżycko każdego roku oznacza te miejsca znakami kardynalnymi – system IALA,

Boja Północna

Znak szczytowy:
stożki skierowane wierzchołkami ku górze

Kolory:
Czarny u góry

Boja Południowa

Znak szczytowy:
stożki skierowane wierzchołkami w dół

Kolory:
Czarny na dole bo

Boja Wschodnia

Znak szczytowy:
stożki skierowane podstawami do siebie

Kolory:
Czarny na górze i na dole
pomiedzy nimi kolor żółty

Boja Zachodnia

Znak szczytowy:
stożki skierowane wierzchołkami do siebie

Kolory:
Czarny pas na środku

Bałwanek

Znak szczytowy:
Dwa okrągłe znaki koloru czarnego

Kolory:
Czarny i Czerwony na przemiennie

Znaczenie:
Miejsce niebezpieczne bezpośrednio pod boją

Zapamiętywanie

Zapamiętanie poszczególnych cech znaków ułatwiają sposoby mnemotechniczne:

Położenie znaków szczytowych:

  • zachodni – „chuda Francuzka” (stożki wierzchołkami do siebie przypominają wąską kobiecą talię, Francja leży na zachód od Polski)
  • wschodni – „gruba Ruska” (stożki podstawami do siebie przypominają grubą talię, Rosja jest na wschód od Polski)
  • Zapamiętanie dwóch pozostałych znaków nie sprawia problemu (północ – góra; południe – dół).
Położenie kolorów żółtego i czarnego: Zapamiętujemy że wszystkie znaki produkowane są jako jednolicie żółte. Pracownik maluje czarne pasy – tak jak wskazują mu znaki szczytowe:
  • oba wierzchołkiem do góry – jeden czarny pas na szczycie,
  • oba wierzchołkami na dół – jeden czarny pas u podstawy,
  • wierzchołki znaków do siebie – jeden czarny pas na środku,
  • wierzchołki jeden w górę, drugi w dół – dwa czarne pasy: u góry i u dołu.