Składki Członkowskie MOPR

Wysokość składek na rok 2024 wynosi:

Młodszy Ratownik MOPR – 30 PLN

Ratownik Wodny – 50 PLN

Opłaty należy uiszczać na numer rachunku podany poniżej:

 

Bank Pekao SA

39 1240 5787 1111 0011 2498 1820

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Dąbrowskiego 14a

11-500 Giżycko