Zarząd MOPR

Prezes MOPR

 • Zbigniew Kurowicki

Prezydium MOPR

 • Roman Biszko

  Wiceprezes

 • Marek Moszyk

  Wiceprezes

 • Urszula Dylewska

 • Radosław Wiśniewski

 • Jarosław Sroka

Członkowie Zarządu MOPR

 • Zbigniew Sawicki

 • Adam Soczewka

 • Marcin Milinkiewicz

 • Rafał Chwałkowski

Komisja Rewizyjna MOPR

 • Dariusz Pachucki

  Przewodniczący

 • Dariusz Sajewicz

  Z-ca przewodniczącego

 • Andrzej Pikciun

  Sekretarz

 • Mariusz Mińczuk

  Członek

 • Wojciech Caban

  Członek