jezioro Jagodne

Jezioro Jagodne znajduje się na szlaku wodnym Wielkich Jezior Mazurskich pomiędzy Kanałem Szymońskim a Kanałem Kula. Jest to zbiornik mocno wydłużony z północnego wschodu na południowy zachód. Kanałem Kula, którego wylot znajduje się przy północnym krańcu, łączy się z jeziorem Boczne. Z kolei kanałem Szymońskim na południu z jeziorem Szymon. Jagodne jest zbiornikiem z licznymi dopływami. Są to głównie rowy melioracyjne, odwadniające przyległe pola, tereny bagienno – leśne oraz Kanał Kula, łączący jezioro Boczne z jeziorem Jagodne. Średnia głębokość akwenu wynosi 8,7 m.

Jagodne jest bardzo malowniczym zbiornikiem o dobrze rozwiniętej linii brzegowej oraz urozmaiconej rzeźbie konfiguracji dna, z wieloma głęboczkami i górkami podwodnymi

Na jeziorze znajdują się cztery bezimienne wyspy. Trzy z nich, płaskie i podmokłe, leżą w środkowej części jeziora, czwarta najmniejsza, przy brzegu zachodnim, na wysokości wsi Prażmowa. Zatoki jeziora bywają często wyodrębniane jako oddzielne jeziora. Przy północnym krańcu akwenu znajdują się cztery zatoki. Zatoka leżąca po stronie zachodniej nosi nazwę jeziora Mulik. Na południe od niej znajduje się zatoka o nazwie Jezioro Zimny Kąt. Przeciwległy kraniec jeziora łączy się plosem z zatokami wyodrębnionymi jako jeziora Szymoneckie i Górkło. Powierzchnia jeziora, razem z wymienionymi zatokami oraz zatoką Kula (od północy)

Brzegi jeziora w przewadze są płaskie lub łagodnie wyniesione. Jedynie północne, w okolicy kanału Kula, charakteryzują się wysokimi i stromymi skarpami. Bezpośrednią zlewnię od strony zachodniej stanowią pola uprawne i łąki, od północy i wschodu zaś lasy i łąki. Linia brzegowa jeziora jest średnio zarośnięta. Roślinność wodna wąskim poprzerywanym pasem porasta obszary w pobliżu brzegów.

Na obrzeżach jeziora znajduje się kilka wsi. Na północy od zachodu położony jest Kozin, od wschodu Jagodne Wielkie, w części środkowej od zachodu Prażmowo, od wschodu Jagodne Małe, na krańcach południowo – zachodnich wieś Szymona, a na południowo – wschodnich ostatnie miejscowość, Górkło.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót