jezioro Seksty

Jezioro położone jest przy wschodniej granicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Piskiej. Stanowi największą zatokę jeziora Śniardwy, położoną na południu największego jeziora w Polsce. Powierzchnia zbiornika wynosi 796,0 ha. Seksty zbliżone są swoim charakterem do jeziora Śniardwy, z tym że o wiele mniej tutaj kamienistych wypłaceń. Średnia głębokość akwenu wynosi 2,6 m. Poprzez Kanał Jegliński akwen ma połączenie z jeziorem Roś i rzeką Pisą. Od północy Seksty łączą się z jeziorem Śniardwy płytką i wąską cieśniną zwaną Bramką Seksteńską. Od północno – zachodniej strony wody zbiornika łączą się z jeziorem Kaczerajno.

Brzegi jeziora w przewadze są niskie i podmokłe. Od zachodu są nieco wyższe i pokryte lasami Puszczy Piskiej. W pozostałych stronach przeważają tereny pokryte pastwiskami i łąkami. Strefa przybrzeżna porośnięta jest roślinnością wodną. Pas jej jednak nie jest  zbyt szeroki, sięga 5 – 15 m od brzegu.

Na obrzeżu południowych krańców jeziora położona jest wieś Karwik, na krańcach północnych z kolei wieś Zdory.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót