jezioro Tałtowisko

Tałtowisko leży około 8 km na północ od Mikołajek. Jest to dość malownicze jezioro, wydłużone z północy na południe. Leży ono na trasie żeglugowej Mikołajki – Giżycko. Zbiornik ten łączy się z Kanałem Grunwaldzkim, którego wejście znajduje się w środkowej części wschodniego brzegu, z jeziorem Kotek oraz Kanałem Tałckim, którego wylot położony jest w środkowej partii brzegu zachodniego, z jeziorem Tałty.Do jeziora dopływają również trzy rowy melioracyjne, o małych przepływach chwilowych i stanie czystości odpowiadającym normom I – II klasy.

Jezioro Tałtowiskoma wydłużony, owalny kształt. Nie jest zbyt duże, ma 4 km długości i 1,6 km szerokości. Jego powierzchnia całkowita zajmuje 326,9 ha. Dno akwenu jest miękkie, miejscami piaszczyste. Średnia głębokość jeziora wynosi 14 m.

Zbiornik ten zalicza się do jezior o nierozwiniętej linii brzegowej. Brzegi okalające akwen są płaskie,a w części wschodniej nawet podmokłe. Obrzeża zajmują łąki i pola, a od północnego – zachodu i północnego – wchodu niewielkie kompleksy leśne. Linia brzegowa jeziora nierównomiernie pokryta jest trzcinami. Większe ich skupiska znajdują się u południowych i wschodnich brzegów.

Okolica jeziora jest mało zaludniona. Tylko na zachodnim brzegu znajduje się kolonijna zabudowa wsi Skorupki. Szlak wodny biegnie w poprzek jeziora.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót