jezioro Tałty

Jezioro Tałty wypełnia część 35 kilometrowej rynny jeziornej rozciągającej się od Rynu do Rucianego. Jest to jedno z najgłębszych jezioro na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jego długość wynosi 12,5 km a szerokość od 0,3 do ok. 2 km. Tałty od północy, przewężeniem między półwyspami Pazdór i Mrówki, łączą się z jeziorem Ryńskim. Od południa natomiast akwen sąsiaduje z jeziorem Mikołajskim. Granicą oddzielającą Tałty od jeziora Mikołajskiego są mosty drogowy i kolejowy w Mikołajkach.Średnia głębokość jeziora wynosi około 14 m.

Zbiornik w znacznym stopniu zasilany jest wodami dopływającymi bezpośrednio z jeziora Ryńskiego, a także Kanałem Tałckim od strony jezior Niegocin – Łagodne – Szymon – Tałtowisko. Posiada również siedem mniejszych dopływów. Są to rowy melioracyjne oraz połączenie z jeziorami: Jorzec i Miałkie.

Zbiornik charakteryzuje się rozwiniętą linią brzegową. Znajduje się tutaj wiele cyplów i zatok. Brzegi zbiornika są przeważnie wysokie, pagórkowate i strome. Tylko południowa część wschodniego brzegu jest płaska i częściowo podmokła. Otoczenie jeziora stanowią głównie łąki, nieużytki i pola. Lasy występują na niewielkich północnych odcinkach wschodnich brzegów oraz u północno – zachodnich krańców. Linia brzegowa jeziora jest skąpo porośnięta.

Do brzegów zbiornika przylegają cztery wsie. Południowy kraniec jeziora znajduje się w obrębie miasta Mikołajki. Na wschodnim brzegu jeziora między Skorupkami, a Mikołajkami położona jest wieś Tałty. Na zachodnim brzegu jeziora od strony Mikołajek znajduje się wieś Stare Sady, a dalej Jora Wielka.

Dane pobrane z serwisu Batymetria.pl

Powrót