Uczymy w szkołach. Czyli współpraca z „OK Giżycko”

MOPR x OK Giżycko

Przez ostatnie miesiące dużo czasu spędziliśmy w Giżyckich szkołach, w których prowadziliśmy zajęcia z bardzo ważnego tematu jakim jest Pierwsza Pomoc.

PP1      PP2      PP3

Na czym polegały takie zajęcia? Przede wszystkim ocena miejsca zdarzenia, zasady postępowania na miejscu zdarzenia, rozmowa z dyspozytorem medycznym by płynnie przejść do bezpośredniej pomocy na miejscu czyli układanie w pozycji bocznej bezpiecznej czy prowadzenie RKO. Szkolenia odbywały się na fantomach zakupionych i przekazanych dla szkół przez stowarzyszenie OK Giżycko. Jesteśmy dumni z wykonanej pracy ponieważ w zajęciach udział wzięło 1731 uczniów i nauczycieli.
Cieszymy się z takich inicjatyw ponieważ im częściej będziemy o tym mówić i szkolić tym więcej będzie osób świadomych, wiedzących jak się zachować, a to przełoży się na większą liczbę uratowanych osób.
Dziękujemy również za miłe przyjęcie nas w szkołach:

PP4

Za pomoc w zorganizowaniu chcieliśmy również podziękować osobom i instytucjom bez których nie było by to możliwe
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
prezes stowarzyszenia OK Giżycko – Dariusz Kowalczyk
wiceprezes stowarzyszenia OK Giżycko – Małgorzata Czopińska
Dziękujemy
Ratownicy MOPR