VI kadencja władz MOPR

07.10.2023 miał miejsce VI Walny Zjazd MOPR.
Nasi członkowie wybierali władze na następną kadencje.
Głównymi punktami programu obrad były, wybór na stanowisko Prezesa MOPR, wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na VI kadencje.
Miło nam zatem ogłosić iż:
Nowym prezesem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego został:
Jarosław Sroka
Nowymi członkami zarządu zostali:
Wojciech Makuć – v-ce prezes
Marek Moszyk – v-ce prezes
Michał Warchoł
Marek Banaszkiewicz
Daniel Borkowski
Rafał Chwałkowski
Marcin Milinkiewicz
Karol Dylewski
Michał Tomasik
Piotr Kania
Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
Urszula Dylewska – przewodniczący
Marcin Bawół – zastępca przewodniczącego
Alicja Jerominek – sekretarz
Wiktoria Banasiewicz
Bartłomiej Komarzewski
Wieloletniemu prezesowi naszej organizacji Zbigniewowi Kurowickiemu dziękujemy za dotychczasową służbę oraz możliwość tworzenia tej organizacji razem z nim.
Nowemu prezesowi gratulujemy i życzymy owocnej kadencji.