VI Walny Zjazd MOPR

OGŁOSZENIE !!!

 

Zarząd Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zwołuje VI Walny Zjazd na 7 października 2023 r. godz. 10.00 w Resorcie Niegocin Wilkasy.

 

Biuro MOPR przypomina o opłaceniu składek członkowskich.

 

Osoby, które chcą uczestniczyć w Walnym Zjeździe MOPR i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego muszą mieć opłacone składki członkowskie.

 

Brak opłaty aktualnej składki skutkować będzie pozbawieniem tego prawa.